Wat & Wanneer?

Een ontzenuwing is een zogenaamde endodontische behandeling, d.w.z. een ingreep in het zachte weefsel binnen in de tand of kies. (Grieks: endon ‘binnenin’ + odon ‘tand’).

Een tand moet worden ontzenuwd wanneer de zenuw besmet is met bacteriën. Hierdoor is er een spontane pijn aanwezig. In bepaalde gevallen is de zenuw afgestorven en ontstaat er een ontsteking aan de wortelpunt. Hier is ontzenuwing eveneens nodig, ondanks het feit dat hier niet noodzakelijk klachten mee gepaard gaan.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn vergevorderd tandbederf, necrose (afsterven) of een beschadiging van de tand (bv. door een klap op die tand), al dan niet met de vorming van een abces aan de tandwortel.

Een specifieke wortelbehandeling bij Tandartsen Winkelomheide

In alle behandelingen streven wij de hoogste kwaliteitsnorm na. Voor een kanaalbehandeling betekent dit dat we de wortelkanalen heel nauwkeurig reinigen en nadien hermetisch afsluiten. Immers, hoe nauwkeuriger en sterieler de kanaalbehandeling, hoe groter de kans dat u uw tand nog lang kan behouden.

Met behulp van specifieke apparatuur en producten, wordt alles in het werk gesteld om uw tand te redden. Zo wordt de te behandelen tand volledig droog gehouden met een rubberen doekje. De elektronische lengtebepaler geeft zeer nauwkeurig de lengte van uw wortelkanaal weer zodat dit, na grondige reiniging, nog accurater gevuld kan worden. De operatiemicroscoop zorgt voor licht en vergroting ter hoogte van het kleine zenuwcomplex. Werken met vergroting vergemakkelijkt de verwijdering van mineralisaties en lokalisatie van wortelkanaal ingangen. Onze doorgedreven
specialisering verhoogt de kans op slagen – en dus het redden van uw tand – aanzienlijk.

Toch zijn er soms complicerende factoren aanwezig die een wortelkanaalbehandeling kunnen bemoeilijken en kans op genezing kunnen verminderen. Zo kan het gebeuren dat de wortel van uw tand gebroken is of dat het kanaal ervan niet meer toegankelijk is. Houd er dus rekening mee dat in uitzonderlijke gevallen de tand alsnog niet gered kan worden.

Een ontzenuwd element is omwille van uitgebreid gezond tandweefselverlies breukgevoeliger. Daarom is het aangewezen dit element met een stift en kroon te verstevigen. Een stift zorgt voor steun. Hij zoekt immers versteviging in de fundamenten van de tand (wortel). Er wordt een glasvezelstift in een deel van de wortel gecementeerd. Dit heeft een kost van €110. Een kroon of hoes die de tand verstevigt gaat gepaard met een kost van ongeveer €700. Deze prijs kan variëren naargelang het materiaal waaruit de kroon bestaat. Uw tandarts informeert u hierover. Deze behandelingen, die de prognose van de tand sterk verlengen, zijn spijtig genoeg niet opgenomen in de normale ziekteverzekering.

De afspraken

Meestal wordt de wortelkanaalbehandeling in 1 zittijd van ca. 1u30 afgewerkt. Deze wordt steeds overdag gepland. Het lijkt ons immers niet raadzaam dergelijke complexe en concentratievereisende behandelingen aan het einde van een werkdag uit te voeren.

Duur van de behandeling

De gebruikte endodontie-techniek vergt een lange voorbereiding. Vóór uw komst wordt de apparatuur ingesteld en worden de producten bereid. Bovendien heeft onze tandarts voor uw wortelkanaalbehandeling 1 tot 2 uur uitgetrokken. Daarom vragen we u steeds uw afspraken stipt na te komen. Gelieve 48u voordien te verwittigen indien u toch verhinderd zou zijn. Wanneer u dit nalaat zijn we genoodzaakt de vaste onkosten aan te rekenen (€ 20 per kwartier van de geplande tijd). Onder deze onkosten verstaan we de voor elke patiënt specifiek klaargemaakte middelen en de onkosten rond assisterend personeel.

We rekenen bovendien op uw begrip voor het feit dat, door de specifieke aard van de techniek, een wortelkanaalbehandeling iets langer duurt.
Het ereloon van een wortelkanaalbehandeling hangt af van 2 factoren. Enerzijds het aantal wortelkanalen dat de te behandelen tand bevat. Anderzijds of het om een herbehandeling gaat of niet. Het ereloon voor een herbehandeling is hoger dan dat van een gewone wortelkanaalbehandeling. Dit omdat bij zo’n herbehandeling het kanaal reeds voordien opgevuld werd. Het oude vullingmateriaal verwijderen is een tijd- en materiaalrovende aangelegenheid.

Tarieven

Het ereloon van deze behandeling ligt hoger dan het ziekenfonds voorschrijft. We gebruiken voor deze behandelingen dan ook gespecialiseerde technieken die een grotere kost met zich meebrengen. Deze technieken verhogen het succes en vooral de overleving op lange termijn.

In België is er nog geen ruimte om voor deze technieken terugbetaling te voorzien; daarom moeten we dit spijtig genoeg doorrekenen aan onze patiënt. U kan verwachten dat u na de behandeling een bedrag tussen de 350,00€ en 500,00€ zal moeten betalen. De gemiddelde kost die u moet dragen, na tussenkomst van het ziekenfonds, ligt rond de €190,00. Dit kan contant of met bankcontact afgerekend worden. Indien u een meer gedetailleerde prijsopgave wenst raden wij u aan eerst bij ons
op consultatie te komen.

Na de wortelkanaalbehandeling

Ongemak tot pijn aan de tand waaraan gewerkt werd, is normaal. Bijten of tikken tegen de tand kan tijdelijk (3 à 4 dagen) pijn doen. Ook kan er een zeurend gevoel optreden. Een gewone pijnstiller kan hier al veel verhelpen. De oorzaak van deze pijn is een irritatie van de weefsels aan de wortelpunt van de behandelde tand.

Indien er al een ontsteking was, dan is na de behandeling een zwelling te verwachten. Door de behandeling maken we immers een ‘slapende hond’ wakker. Het antibioticum, dat wij sommige gevallen moeten voorschrijven, zal helpen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op

Are you ready for a consultation?

Your treatment will be performed by licensed therapist. Schedule your appointment now!